ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Advocacy report januari van de WEC

Wat speelt er in Europa en wereldwijd wat betreft uitzendwerk? De World Employment Confederation (WEC) zet zich in om uitzendwerk op de kaart te zetten. Er is een nieuw rapport uit, waarvan we de belangrijkste punten samenvatten.

Bekijk het hele rapport.

Wereldwijd

Save the date: er is een webinar van ILO/WEC over platformwerk: 11 maart 10.00-12.00

ILO presenteert rapport Recruitment Fees & Costs
Als onderdeel van het initiatief heeft de ILO het beleid van negentig landen onderzocht. In veel landen, ook in Nederland, is het al verboden om een vergoeding te vragen. Toch blijft dit een belangrijk punt van aandacht in andere landen.

WEC, IOE (International Organisation of Employers) en ITUC (confederatie voor vakbonden) bespreken een gezamenlijk onderzoek over informeel (zwart) werk:

Samen met werkgevers en werknemers stelt WEC bij ILO voor onderzoek te doen naar hoe uitzendarbeid bijdraagt aan een formele economie.

OECD publiceert rapport over carrière-begeleiding
Het rapport is geschreven om verbeteringen in de begeleiding van werk naar werk te onderzoeken. Hieruit volgt een aantal uitkomsten en aanbevelingen.

2021 G20 Kick-off
The wereldwijde bijeenkomst is eind oktober in Rome. De prioriteiten van de nieuwe voorzitter Italië zijn de focus op herstel, ongelijkheid, sociale bescherming, digitalisering. De G20 summit zal ook leiden tot aanbevelingen over de arbeidsmarkt.

Europa

Webinar Working conditions and social protection for divers forms of work – the case of online platform workers op 24 februari aanstaande.

Afronding project Sociale innovatie in de uitzendwerkindustrie én position paper met vakbonden:

Het onderzoek Sociale innovatie in de uitzendbranche heeft een mooi overzicht opgeleverd van projecten in Europa. Lees het onderzoek.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport hebben vakbonden en de WEC joint recommendations gemaakt.

Lobby online talentenplatforms en diverse vormen van werk
In Europa is veel aandacht voor online platforms en de arbeidsomstandigheden. WEC is hier nauw op aangesloten: er moet goede bescherming van de werknemers zijn, en een level playing field met uitzendondernemingen.

Covid-19 herstel en weerbare faciliteit overeengekomen op Europees niveau
De Europese Commissie heeft een enorm bedrag beschikbaar gesteld om het economisch en sociaal herstel na de Covid-crisis te herstellen.

Joint statement sociale dialoog
Meerdere partijen, waaronder de vakbond, hebben een gezamenlijk statement ondertekend waaruit blijkt dat de dienstensector een belangrijke bijdrage levert aan het dor laten draaien van de economie. Een constructieve sociale dialoog is daar heel belangrijk bij.

Nieuw onderzoek door Eurofound en de Europese Commissie
Eurofound heeft twee belangrijke onderzoeksrapporten gepubliceerd. De eerste gaat over de EU labour mobility en de tweede gaat over de nieuwe vormen van werk in Europa. Traditionele vormen van werk worden niet alleen maar vervangen door nieuwe vormen van werk. Werk wordt diverser en daarom moet beleid daarop worden aangepast.

Gerelateerde artikelen