ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Beleidsplan 2021: ABU. Dat werkt voor iedereen beter.

ABU. Dat werkt voor iedereen beter. Het is de titel van ons beleidsplan voor 2021 en – niet toevallig – de pay-off van onze campagne. Die sluit naadloos aan bij de kwaliteitsstrategie van de ABU en positioneert leden van de ABU als probleemoplosser op de arbeidsmarkt.

Uitzendwerk is namelijk van waarde voor mensen, voor bedrijven en voor Nederland. En dat kan alleen als de uitzendbranche – met de ABU en zijn leden voorop – daadwerkelijk werk maakt van kwaliteit. Dat betekent ook dat we verantwoordelijkheid nemen voor zaken die niet deugen en die oplossen. Denk daarbij aan het tegengaan van malafiditeit, vage uitzendconstructies en het ontduiken van de cao.

Verantwoordelijkheid nemen draagt bij aan meer geloofwaardigheid en leidt uiteindelijk tot een groter draagvlak voor uitzendwerk. In 2021 – het verkiezingsjaar én het jaar waarin de ABU 60 jaar bestaat – belangrijker dan ooit. 2021 wordt ook het jaar waarin we met NBBU en vakbonden een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten willen afsluiten. Wat ons betreft een transparante cao, die opstap en transitie van werkenden ondersteunt en die uitzendkrachten een goede arbeidsmarktpositie geeft.

Gerelateerde artikelen