ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Beleidsplan 2023 verschenen

Bijdragen aan oplossingen maatschappelijke problemen  

Veel maatschappelijke problemen vragen om een oplossing. De krapte op de arbeidsmarkt, fatsoenlijk werk, discriminatie, geldproblemen en niet te vergeten het verduurzamen van Nederland. Het zijn problemen die de uitzendbranche raken. Het oplossen ervan vraagt iets van de ABU en zijn leden. Impactvol ondernemen kan alleen als ABU-leden een gezonde bedrijfsvoering hebben. Daarvoor is ruimte om te ondernemen nodig. Dit is de kern van de plannen van de ABU voor 2023.  

Jurrien Koops, directeur: “De grote uitdaging is de balans te vinden tussen het maatschappelijk belang en het belang van onze leden. Er komt veel op hen af. Certificering, regelgeving vanuit de EU en – net als alle ondernemers in Nederland – kostenstijgingen. Dat ontslaat ons niet van onze plicht om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt waar mensen inkomens- en bestaanszekerheid krijgen.” 

Dit jaar investeert de ABU in meer samenwerking tussen publieke en private partijen in de regio. Met als doel o.a. twintig procent meer statushouders aan het werk te helpen. Ook is er veel aandacht voor internationale medewerkers. 35% van alle uitzendkrachten hoort inmiddels bij die groep. Zo komen er o.a. een prijs- kwaliteitssysteem voor huisvesting en gescheiden contracten voor werk en onderdak. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe cao-afspraken. Ook komt er aandacht voor welzijn en vitaliteit van uitzendkrachten. 

In 2023 werkt de overheid de certificering van de branche verder uit. De ABU is hierbij betrokken. Het ei over de definitieve invulling van het uitzendregime is nog niet gelegd. Evenals dat van gelijke spelregels voor alle vormen van flexibel werk. Genoeg lobbywerk nog te doen, dus. 

Bestellen

U kunt het Beleidsplan 2023 ook bestellen.

Gerelateerde artikelen