ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Beleidsplan 2024: maatschappelijke impact en goed werkgeverschap

Hoe navigeert de ABU met en voor zijn leden door een onzeker economisch klimaat en complexere wetgeving? Hoe maken we werk van een meer inclusieve arbeidsmarkt? Dat en meer leest u in ons beleidsplan 2024, dat vorige week bij alle leden op de mat viel.

Speerpunten

In het plan leest u hoe wij ook in 2024 werken aan onze missie om uitzenden en payrolling van waarde laten zijn voor de arbeidsmarkt.

Hierin staat onze ambitie centraal om de maatschappelijk waarde van uitzendwerk te versterken en het doel om goed werkgeverschap verdere invulling te geven. Dit doen we onder andere met de naleving van de gedragscode. Ook lobby voor evenwichtige wet- en regelgeving – en uiteraard handhaving – zijn belangrijke speerpunten in het plan.

De positie van onze leden versterken we door informatie en coaching te bieden. En uiteraard ondersteunen we leden bij de overgang naar het nieuwe toelatingsstelsel. Ook besteden we samen met de leden aandacht aan een toekomstbestendige strategie. Hierover ontvingen directeuren van ABU-leden deze week bericht.

Lees online

Lees het beleidsplan 2024 ook online via onderstaande button.

Gerelateerde artikelen