ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Bijna derde werkhervatters vindt werk in uitzendsector

In 2021 stroomden 246 duizend personen van de WW uit naar werk. UWV onderzocht in hoeverre zij terugkeerden naar de sector van waaruit zij werkloos raakten – of overstapten naar een andere sector. De meeste werkhervatters gingen aan het werk via:

  • de uitzendsector (32,2%)
  • gevolgd door de gezondheidszorg (8,5%) en
  • de detailhandel (7,8%)

De inlenende sector is niet bekend.

Sector voor en na de ww
UWV onderzocht ook uit welke sectoren werkhervatters in 2021 afkomstig waren (herkomstsector) en in welke sectoren werkhervatters na de WW gingen werken (bestemmingssector). Als er meer werkhervatters in een sector gaan werken dan er werkloos uit zijn geworden, spreken we van een positief saldo. Als er juist minder werkhervatters in een sector gaan werken dan er werkloos uit zijn geworden, is het saldo negatief. Het saldo geeft een indicatie welke sectoren WW’ers meer (bij een positief saldo) of minder (bij een negatief saldo) perspectief bieden voor het vinden van een baan.

  • De meeste werkhervatters in 2021 waren afkomstig uit de sector uitzendbureaus & arbeidsbemiddeling: 68,7 duizend.
  • Nog meer werkhervatters gingen aan de slag via de uitzendsector: 79,0 duizend.

Daarmee heeft de sector uitzendbureaus & arbeidsbemiddeling een positief saldo van 10,3 duizend.

Hierbij speelt mee dat de uitzendsector voor werklozen een opstap kan zijn naar duurzamer werk. Daardoor zijn er relatief veel werkhervattingen in de uitzendsector en is de instroom in de WW vanuit de uitzendsector beperkter.

Bron: werk.nl

Gerelateerde artikelen