ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Brief Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. In deze brief wordt een toelichting gegeven hoe het kabinet de arbeidsmarktdienstverlening wil verbeteren. Deze verbetering is mede ingegeven door het instellen van de arbeidsmarktmobiliteitsteams tijdens de coronatijd. Deze regionale teams kunnen beter maatwerk leveren aan mensen die ondersteuning vragen bij werk of het vinden van werk.

Er zijn 35 arbeidsmarktregio’s en in ieder van deze regio’s komt een RWC (Regional Werk Centrum). Alle publieke en private partijen die werken op het terrein van scholing en/of werk komen hier samen. Er komt hiermee één regionaal loket waar mensen met een vraag binnen komen en altijd een antwoord krijgen op hun vraag.

Naast UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties, vakbonden, SBB en onderwijs- en opleidingsinstellingen worden onder andere uitzendbureaus genoemd als partner. Wanneer iemand het RWC binnenloopt en op zoek is naar werk, kan hij/zij gekoppeld worden aan een uitzendonderneming die partner is bij het RWC. Op dit moment is in een aantal regio’s al een RWC actief, de anderen worden nog ingevuld.

De ABU zet al op dit moment in op een goede publiek-private samenwerking tussen uitzendondernemingen, UWV en gemeenten. Deze initiatieven gaan op enig moment op in het RWC.

De ABU is blij dat uitzenders met naam en toenaam worden genoemd in de brief, vanwege de belangrijke bijdrage die zij leveren op de arbeidsmarkt. In eerste instantie werden uitzendbureaus niet expliciet genoemd, maar doordat de ABU hier steeds op heeft gewezen, is dat nu gelukkig wel het geval.

Wilt u meer informatie over een RWC in uw regio? Neem contact op met Laura Spangenberg: spangenberg@abu.nl.

Gerelateerde artikelen