ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Campagne nog belangrijker in tijden van kabinetsformatie

De ABU voert al een jaar campagne gericht op beslissers in Den Haag. Het doel hiervan is het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer te overtuigen van het belang van uitzendwerk. In tijden van kabinetsformatie is onze campagne extra belangrijk.

Onze beïnvloedingscampagne richt zich op politici en hun medewerkers, ambtenaren en de bubbel daaromheen. In de afgelopen maanden – in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen en het nieuwe kabinet – hebben we herhaaldelijk zaadjes geplant bij deze doelgroep. De campagne van de ABU benadrukt dat uitzendwerk cruciaal is voor het oplossen en aanpakken van maatschappelijke problemen. Zoals het bouwen van huizen, de tekorten in de zorg of het realiseren van de energietransitie.

Campagne in tijden van kabinetsformatie

De ABU bereikt bovengenoemde doelgroep met paginagrote krantenadvertenties in het Financieele Dagblad, door targeting op sociale media (LinkedIn en X), digitale schermen op Den Haag centraal, rond de Tweede Kamer en het ministerie. En met targeting op specifieke locaties (geotargeting). Zodra wij nieuw campagnemateriaal hebben, dan delen wij dit met u.

 

Gerelateerde artikelen