ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De eerste aanvraagronde van het Nederlands Taalbudget is gestart

Wist u dat ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland de taal onvoldoende beheersen om goed en veilig te kunnen werken? En daar zit nog niet de groep van arbeidsmigranten en statushouders bij. Voor laaggeletterden, veel arbeidsmigranten, statushouders en uitzendkrachten met een Nederlandse taalbarrière is een opleiding Nederlands nodig om breder en duurzaam inzetbaar te zijn. Daarom biedt Doorzaam het Nederlands Taalbudget aan.

Wat is het?

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voor iedereen belangrijk om de basis veiligheidsregels te kunnen lezen én begrijpen. Uiteraard is de Nederlandse taal ook enorm belangrijk om goed en veilig je werk te kunnen doen. Het Nederlands Taalbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500 (excl. btw) in de opleidingskosten die gemaakt worden zodat de uitzendkracht de Nederlandse taal machtig wordt. De opleiding mag een 1 op 1 training zijn of een groepstraject. De opleiding heeft als doel het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal op de werkvloer.

Voor wie?

Het Nederlands Taalbudget is voor uitzendkrachten die de Nederlandse taal nog niet of onvoldoende beheersen. Statushouders waarbij de uitzendorganisatie bezig is met bemiddeling en waarbij uitzicht is op een baan komen hier vanaf 3 juli 2023 ook voor in aanmerking. De uitzendkracht hoeft dus nog niet daadwerkelijk gewerkt te hebben. In dit geval hoeft er ook geen loonstrook aangeleverd te worden bij de declaratie.

De eerste aanvraagronde is al gestart

Op 1 januari 2024 is de eerste aanvraagronde gestart. Meer informatie over het Nederlands Taalbudget en hoe u dit kunt aanvragen vindt u hieronder.

Gerelateerde artikelen