ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Geen Europese steun voor EU-richtlijn platformwerk

Europese landen slagen er na meerdere onderhandelingen niet in om voldoende steun te krijgen voor de EU Platformrichtlijn. Dit betekent dat er nog steeds geen afspraken zijn over de arbeidsvoorwaarden van platformmedewerkers in Europa.

Het Belgische voorzitterschap van de EU bereikte eerder deze maand een nieuw compromis over de richtlijn met het Europees Parlement. Dit nieuwe compromis was nodig nadat een eerder akkoord in december 2023 op het laatste moment onvoldoende steun kreeg. In het eerdere akkoord stonden 5 indicatoren voor ‘algoritmisch management’. Als de relatie tussen een platform en de werkende aan minstens 2 van deze indicatoren voldeed, zou er een vermoeden van werknemerschap ontstaan.

Het nieuwe compromis was op verschillende punten minder strikt dan het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Zo werden platformwerkers in het eerdere akkoord automatisch als werknemers beschouwd als ze aan de criteria voldeden. Volgens het nieuwe compromis zouden platformmedewerkers zelf actie moeten ondernemen om zich op de wet te kunnen beroepen. Echter, ook dit voorstel heeft niet genoeg steun gekregen van EU-landen. Nederland steunde het voorstel wel, Minister van Gennip informeerde de Tweede Kamer hier afgelopen week over. U vindt hier meer informatie.

Het oorspronkelijke doel was om vóór de Europese verkiezingen van juni aanstaande een Platformrichtlijn aan te nemen. Het is op dit moment nog onzeker of dit gerealiseerd kan worden. Het Belgische voorzitterschap van de EU beraadt zich nu op te nemen vervolgstappen.

Gerelateerde artikelen