ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gesprek met CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland

Sinds de beëdiging van het nieuwe kabinet maken we kennis met Kamerleden. Afgelopen week hebben we gesproken met Tweede Kamerlid van het CDA Hilde Palland.

Onderwerpen die we bespraken:

  • De aanpak van arbeidsmarktkrapte
  • Verplichte certificering van uitzendondernemingen
  • Het uitzendregime
  • de aanpak van schijnzelfstandigheid.

Met deze kennismaking zijn we bijna aan het einde genomen van ons rondje langs de velden dat in het teken staat van het coalitieakkoord.

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen