ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Gesprekken met Tweede Kamerleden: Anne-Marijke Podt (D66)

Afgelopen week spraken we met Tweede Kamerlid van D66: Anne-Marijke Podt. Zij houdt zich in de Tweede Kamer bezig met Asiel & Migratie, de Participatiewet, arbeidsmigratie en inburgering.

We bespraken de volgende onderwerpen:

  • De Participatiewet
  • Arbeidsmigratie
  • De situatie in Oekraïne
  • Het rondetafelgesprek over arbeidsmigratie dat de Kamer binnenkort organiseert

We zijn erg tevreden over het gesprek.

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen