ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur: 3 juli informatiebijeenkomst voor private partijen

Wat betekenen de maatregelen uit de Kamerbrief Hervorming Arbeidsmarkt-dienstverlening voor de organisaties die al zelfstandig en in samenwerking met andere partijen dienstverlening aanbieden voor de arbeidsmarkt? Op woensdag 3 juli van 9.30 tot 11.00 uur is er een online informatiebijeenkomst, speciaal voor werkgeversorganisaties en private partijen die samenwerken in de alliantie Samen werken voor werk.

Werkgevers, uitzenders, private opleiders en reïntegratiebedrijven zijn uitgenodigd. En verder iedereen die graag juist dit perspectief wil horen.

Achtergrond
Op maandag 29 april stuurden de ministers van SZW, OCW en EZK hun brief over de hervorming van de infrastructuur voor de Nederlandse arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer. Daarin worden maatregelen voorgesteld ter verbetering van de gezamenlijke publieke en private dienstverlening voor werk en scholing aan werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Het doel is grotere vindbaarheid en toegankelijkheid, en meer samenwerking tussen partijen die op dit vlak diensten verlenen.

Voor wie?
Werkgevers, uitzenders, private opleiders, private begeleiders en de professionals werkzaam bij werkgeversorganisaties en de koepels van bovenstaande organisaties. Denk daarbij aan samenwerkende partijen in de alliantie Samen werken voor werk (Cedris, ABU, NRTO, OVAL) en alle gerelateerde partijen zoals NBBU, Noloc etc. en hun leden.

Deelnemen
Als u wilt deelnemen aan de informatiebijeenkomst, kunt u zich aanmelden.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen