ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inschrijving Koning Willem I Prijzen geopend

De inschrijving van de prestigieuze Koning Willem I Prijzen 2022 is geopend. Deze tweejaarlijkse prijzen zijn een bekroning voor moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn partners van de gelijknamige stichting en onze voorzitters zitten in het bestuur. Koningin Máxima heeft als erevoorzitter van de stichting zitting in de jury.
De Koning Willem I Prijzen worden sinds 1958 iedere twee jaar uitgereikt in de categorieën Grootbedrijf en MKB. Ook is er een plaquette te verdienen voor bedrijven die uitblinken in duurzaam ondernemerschap.

Schrijf u in
Dat kan via de bijgevoegde brief, waar u alleen nog naam en gegevens hoeft in te vullen.

Mocht u vragen hebben over de Koning Willem I prijzen, dan kunt u contact opnemen met Mieke Ripken, ripken@vnoncw-mkb.nl of 06 11351727.

Gerelateerde artikelen