ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

MKB-Ondernemerspanel zoekt ondernemers

Er ligt een kans voor u als ondernemer om mee te denken over kansen en bedreigingen bij voor ons relevante thema’s. Er is namelijk een nieuw MKB Ondernemerspanel VNO-NCW en MKB-Nederland. Dit panel is in het leven geroepen om ondernemers invloed te geven op nieuwe wet- en regelgeving en andere actuele ondernemersthema’s. De ABU is voorstander van brede toetsing van voorgenomen wetgeving en daar horen ondernemers bij.

Het is een panel voor uitsluitend ondernemers, waarin de ABU geen zitting mag nemen en waarvoor we ook geen leden kunnen voordragen. Aanmelden verloopt via het doorlopen van een korte enquête. U vindt daar ook meer informatie.

Wij horen het graag wanneer u voor uzelf een mooie rol ziet weggelegd in dit panel. En uiteraard staan wij tot uw beschikking als u deelneemt. Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met Wouter Klomp (klomp@abu.nl).

Gerelateerde artikelen