ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuw: beroepscompetentieprofiel voor de intercedent

Het nieuwe beroepscompetentieprofiel (bcp) van de rol van intercedent beschrijft de benodigde kennis en kunde om het vak nu en in de (nabije) toekomst goed uit te kunnen oefenen.

Het bcp is opgesteld door de ABU, NBBU en Stichting Examens Uitzendbranche (SEU), samen met vertegenwoordigers van en medewerkers uit de flexbranche. Het doel is om werkgevers en werknemers in de flexbranche concreet inzicht te geven in de veelomvattende functie van intercedent. Ook is het bcp een mooi hulpmiddel bij het herijken en ontwikkelen van functieprofielen en een leidraad voor ontwikkelplannen van vaste medewerkers. Het ontwikkelde profiel richt zich op de 360 gradenfunctie van de intercedent. Het profiel kan ook als basis dienen voor de invulling van de opleiding intercedent door het onderwijs.

Bredere rol van intercedent 
De rol van intercedent is de laatste jaren breder geworden dan alleen werving & selectie en salesgesprekken. Het bcp beschrijft de benodigde kennis en kunde om het vak nu en in de (nabije) toekomst goed uit te kunnen oefenen. Ook de adviserende en begeleidende rol van de intercedent komt aan bod.

Download hieronder het bcp of vraag een hoge resolutie aan bij Barbara Kramer van SEU: b.kramer@seu.nl

Gerelateerde artikelen