ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuw lid ABU-bestuur: Labour Power Company CCO en mede-eigenaar Han van Horen

Tijdens de ALV van dinsdag 28 november is Han van Horen, CCO en mede-eigenaar van Labour Power Company, gekozen tot bestuurslid. Eerder droeg het bestuur Van Horen voor, vanwege zijn achtergrond in de bemiddeling van internationale medewerkers.

Han: “Ik ben al lang bij de ABU betrokken. In 1995 heb ik samen met mijn toenmalige compagnon HOBIJ opgericht en we hebben ons destijds direct aangemeld als lid bij de ABU. Na een jaar aspirant-lid te zijn geweest mochten we in 1996 (we hadden ons goed gedragen kennelijk) volwaardig lid worden.

Na een aantal jaren ben ik gevraagd om lid te worden van de MKB commissie. Nog weer een aantal jaren later ben ik lid geworden van de commissie International en ben ik gevraagd zitting te nemen in de Klankbordgroep van deze commissie. Sinds kort maak ik tevens deel uit van de werkgroep CAO en nu dus ook van het algemeen bestuur.

Al met al ben ik dus al 27 jaar betrokken bij de ABU! Er is mij eerder weleens gevraagd om andere activiteiten te ontplooien binnen de ABU maar dit paste destijds minder goed in mijn drukke agenda. Het uitbreiden van mijn takenpakket binnen de ABU past momenteel bij mijn huidige rol en levensfase. Ruim twee jaar geleden heb ik HOBIJ verkocht aan LPC (Labour Power Company); een conglomeraat van meerdere uitzendbureaus. Bij LPC ben ik nu aandeelhouder, bestuurslid en CCO.

Een jaar of 10 à 15 geleden kwam ik vooral naar de ABU om te “halen” maar nu heb ik meer tijd en bagage om ook dingen te “brengen”. Door het lange verleden in de branche en bij de ABU ben ik erg begaan met onze sector. Er spelen momenteel veel ontwikkelingen en maatschappelijk is er veel gedoe rondom flexarbeid enerzijds en het uitzenden van arbeidsmigranten in het bijzonder. Ik lever graag mijn bijdrage aan deze discussies, waarbij mijn speciale aandacht uit zal gaan naar het verbeteren van het imago en de positie van uitzendbureaus, die internationale medewerkers uitzenden, zowel binnen de uitzendbranche als daarbuiten.”

Het ABU-bestuur is blij met de komst van Han van Horen, die bekend staat als ervaren en betrokken ondernemer in de uitzendbranche.

Gerelateerde artikelen