ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuwe directeur Advies, Strategie en Kennis

We krijgen een nieuwe directeur Advies, Strategie & Kennis. Bregje Mollee komt op 1 januari 2020 fulltime bij ons in dienst. Ook krijgt zij de functie van adjunct-directeur.

Bregje Mollee (46) werkt sinds 2012 als directeur HR bij de Vereniging van Universiteiten (VSNU). Sinds april van dit jaar combineert ze deze rol met die van adjunct-directeur.

Ze heeft ruime ervaring als allround HR-adviseur, cao-onderhandelaar en belangenbehartiger in meerdere sectoren, waaronder de luchtvaart. Stakeholdermanagement is een van haar sterke punten. Collega’s van Bregje geven aan graag met haar te werken vanwege haar strategisch inzicht, doorzettingsvermogen en mensgerichte benadering. 

Bregje heeft Cultuur, Organisatie en Management gestudeerd aan de Vrije Universiteit  Amsterdam en Human Resource Management aan de Universiteit van Amsterdam.

Bregje wil beleidsmatig breder aan de slag en ziet de ABU en het werkveld als een mooie uitdaging.

Gerelateerde artikelen