ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nieuws van de World Employment Confederation

Het Advocacy Report van de World Employment Confederation (WEC) is verschenen. Het laat zien hoe uitzendwerk de participatie verhoogt, zorgt voor goede transities op de arbeidsmarkt en bijdraagt aan de inclusieve arbeidsmarkt.

Wereldwijd en in Europa vertegenwoordigt het WEC de belangen van onder meer de uitzendbranche. In het rapport kunt u lezen wat zij daartoe allemaal ondernemen.

Ook leest u wat er bij de ILO (International Labour Organisation) en de OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) gebeurt. Dit zijn twee organisaties die letterlijk en figuurlijk op afstand staan, maar wel veel invloed hebben op de nationale arbeidsmarkten.

In Europa is op 1 december jongstleden de nieuwe Europese Commissie geïnstalleerd en is de European Labour Authority (de Europese ISZW/Arbeidsinspectie) sinds 1 november actief. Verder kunt u lezen over de andere Europese activiteiten en brancheverenigingen.

Bekijk het WEC Advocacy Report (pdf).

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen