ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderzoek Sociale innovatie en sociale rechtvaardigheid voorbeelden

In 2020 is het onderzoek Social Innovation in the Temporary Agency Work Industry uitgevoerd met subsidie van de Europese commissie. Dit heeft een mooi rapport opgeleverd met goede voorbeelden. Hier vindt u een executive summery van de World Employment Confederation Europe. Het is belangrijk dat we als uitzendsector dit soort ontwikkelingen delen met de buitenwereld.

Nu wordt er een vervolgonderzoek uitgevoerd, ook weer gefinancierd door de Europese Commissie. Dit onderzoek wordt uitgezet in alle landen van Europa. Er zijn drie thema’s, Arbeidsomstandigheden, Sociale Protectie en skills en trainingen. Wanneer u een mooi project heeft met een van deze onderwerpen, verzoeken we u om dit te delen. Met uw input kunnen we gegevens en perspectieven door de gehele sector heen op een rij zetten.  Door deel te nemen aan deze uitvraag, draagt u bij aan de ontwikkeling van strategie en initiatieven die gericht zijn op sociale innovatie in de uitzendsector.

Het onderzoek is in het Engels en het is mogelijk een bijdrage te leveren tot 1 maart 2024.

Gezien het belang van het onderzoek voor de sector, waardeert de ABU het enorm als u de tijd neemt om uw mooie voorbeelden op te nemen.

Gerelateerde artikelen