ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderzoek sociale innovatie in de uitzendbranche

De WEC (World Employment Confederation) en Uni-Europa (vakbonden) hebben samen in het kader van de sociale dialoog in Brussel een onderzoek geïnitieerd, gefinancierd door de Europese Commissie. Het onderzoek gaat praktijkvoorbeelden van sociale innovatie onderzoeken op drie terreinen, het verbeteren van vaardigheden en training, arbeidsomstandigheden en sociale bescherming. Een voorbeeld uit Nederland is de perspectiefverklaring.

Het onderzoeksteam is op zoek naar meer praktijkvoorbeelden. Bent u ABU-lid en heeft u een mooi voorbeeld binnen uw organisatie van sociale innovatie voor uitzendkrachten? Dan verzoeken wij u die te delen met de onderzoekers van Centre for European Policy Studies (CEPS) en de Katholieke Universiteit van Leuven.

U kunt uw voorbeeld doorgeven via onderstaande link. Dit moet op uiterlijk 14 juni a.s. zijn gebeurd. Wanneer u op onderstaande link klikt, krijgt u ook een uitgebreidere introductie van het project. Van alle voorbeelden die uit de diverse landen worden ingestuurd, worden er ongeveer elf geselecteerd. Indien uw project wordt geselecteerd, kan het zijn dat er contact met u wordt opgenomen voor een nadere toelichting.

Gerelateerde artikelen