ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Oproep nieuw kabinet: ondersteun uitzendwerk

De ABU roept het nieuwe kabinet op om bij de noodzakelijke hervormingen op de arbeidsmarkt uitzendwerk een goed ingerichte plek én ruimte te geven. Een sterke uitzendbranche is van grote economische en maatschappelijke waarde. In het afgelopen coronajaar vonden tienduizenden mensen via de uitzendbranche werk in een andere sector. Ook zorgden uitzenders voor de snelle opschaling van organisaties als de GGD. Uitzendwerk zorgt dus voor wendbaarheid van bedrijven en dat is noodzakelijk in tijden van crisis en voor het economisch herstel van Nederland. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Ruimte voor uitzendwerk betekent passende wetgeving én de mogelijkheid om samen met sociale partners te werken aan meer zekerheid van uitzendwerk.”

De ABU vindt het noodzakelijk dat er één rijbaan komt voor uitzendwerk, payrolling en alle andere driehoeksrelaties. Om te voorkomen dat werkgevers vluchten naar minder gereguleerde vormen van flexibel werk en concurreren op loonkosten, moeten er een gelijk speelveld komen voor alle vormen van flexibele arbeid. Dit moet wettelijk geregeld worden. Daarbij moet ruimte zijn om binnen de uitzendbranche met sociale partners afspraken te maken over meer zekerheden voor uitzendkrachten.

Eigen regels aanscherpen
Om de kwaliteit binnen de uitzendbranche te verbeteren, scherpt de ABU de eigen regels aan. Ook wil de ABU verplichte certificering voor alle uitzenders. Een verbeterde SNA-regulering is daarvoor het vehikel. SNA of een accountantsverklaring zou – als het aan de ABU ligt – ook de voorwaarde moeten zijn voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De ABU roept de overheid op om fors te investeren in de handhaving en controle van de uitzendbranche.

Bestand werkzoekenden in arbeidsmarktregio’s
Uitzendwerk is van maatschappelijke waarde. Om zo veel mogelijk mensen aan het werk te helpen én te houden is het volgens de ABU nodig dat er in alle arbeidsmarktregio’s een inzichtelijk en toegankelijk bestand van werkzoekenden is. Daarnaast pleit de bond voor het inrichten van een Werkhuis: een publiek-privaat samenwerkingsverband waar werknemers en werkgevers terecht kunnen voor zaken rond werk, opleiding en duurzame inzetbaarheid.

Beter omgaan met arbeidsmigratie
In het statement dat de ABU vandaag naar buiten brengt, roept de koepel een nieuw kabinet tot slot op om arbeidsmigratie beter te faciliteren. Belangrijk is ten eerste om het huisvestingstekort voor arbeidsmigranten weg te werken. Een ander belangrijk punt is investering in de kwaliteit van huisvesting, door de verplichtstelling van het keurmerk Stichting Normering Flexwonen.

Jurriën Koops: “In onze oproep vragen we wat én bieden we onze hulp aan om de hervormingen op de arbeidsmarkt te realiseren. Samen met andere partijen en in samenhang met andere noodzakelijke aanpassingen op de arbeidsmarkt.”

Lees ook het artikel in De Telegraaf van 1 mei 2021, met daarin een interview met Jurriën Koops.

Gerelateerde artikelen