ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Raad van State brengt kritisch advies uit over het verplichte certificeringsstelsel

Afgelopen maandag 3 april heeft de Raad van State een kritisch advies uitgebracht over het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. De Raad vindt dat de regering de keuze voor een verplicht certificeringsstelsel in plaats van een vergunningstelsel onvoldoende overtuigend heeft gemotiveerd. Dit is uiteraard een belangrijk kritiekpunt.

Ook besteedt de Raad in zijn advies aandacht aan zorgen die wij vaker hebben geuit. Te beginnen met het onwenselijke waterbedeffect naar zzp. Wij hebben de minister nog vorige week opgeroepen om meer meters te maken op het zzp-dossier. Daarnaast stelt de Raad een vraag over de effectiviteit van de handhaving. Dat is terecht, want het toevoegen van regels leidt niet tot gedragsverandering. Daarvoor moet de pakkans flink worden verhoogd. Verder vraagt de Raad aandacht voor de verruiming van de private inspectie-capaciteit in een krappe arbeidsmarkt. Een belangrijke zorg die wij zeker delen.

Het advies van de Raad is niet bindend maar wel zwaarwegend. De regering kan naar aanleiding van het advies wijzigingen aanbrengen in het wetsvoorstel of het onveranderd (met nadere toelichting) bij de Tweede Kamer indienen. Wij zijn betrokken bij de uitwerking van het wetsvoorstel en uiteraard hierover in gesprek met het ministerie.

Update tijdens ABU Actueel 

Op 20 april zullen wij tijdens ABU Actueel een update geven over verplichte certificering. Inschrijven voor de volgende ABU Actueel kan via Mijn ABU.

Vragen? Neem contact op met Tugba Karabulut via karabulut@abu.nl.

Gerelateerde artikelen