ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Sieto de Leeuw herkozen als voorzitter ABU

ABU-voorzitter Sieto de Leeuw

Sieto de Leeuw is op 10 maart 2020 door de Algemene Ledenvergadering van de ABU herkozen als voorzitter. De ABU is blij met de herbenoeming voor een periode van drie jaar.  Het zorgt ervoor dat continuïteit, toegang tot belangrijke netwerken en lobbykracht verzekerd zijn én blijven. Dat is belangrijk voor de komende jaren waarin er voor de uitzendbranche in de polder en in Den Haag zoveel op het spel staat.

Voor de komende periode ligt de nadruk van het voorzitterschap op invulling van de visie 2025, de koers op kwaliteit en de aanscherping van het ABU-keurmerk. Tevens zal de focus van de voorzitter gericht zijn op het realiseren van een sterke en vitale vereniging met meer toegevoegde waarde van het ABU-lidmaatschap en duidelijke zichtbaarheid naar de leden.

Net als in de voorgaande periode houdt Sieto de Leeuw een rol in het uitbouwen van de Alliantie van Werk. In deze gelegenheidscoalitie van samenwerkende verenigingen en platforms neemt de ABU een sterke positie in en wordt gewerkt aan onder andere betere dienstverlening voor leden en meer impact in Den Haag.

Gerelateerde artikelen