ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Twee nieuwe leden ABU-bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 13 juni jongstleden zijn Suzan Blaakenburg, operationeel directeur bij Raaak, en Margareth Nieling, algemeen directeur van Yellow Works, gekozen tot nieuwe bestuursleden. Liesbeth Griffioen heeft haar functie als bestuurslid neergelegd.

 

Suzan Blaakenburg is ervan overtuigd dat ABU-leden aanzienlijke waarde creëren op de arbeidsmarkt. Met de vele veranderingen die in het verschiet liggen, is zij enthousiast om mee te denken over de koers voor de komende jaren. Haar uitgebreide kennis van de uitzendsector en haar inzicht in operationele aspecten zullen een waardevolle bijdrage leveren aan het bestuur van ABU.

 

 

 

Margareth Nieling is enthousiast over de mogelijkheid om met haar werk een verschil te kunnen maken voor anderen, zowel op maatschappelijk als persoonlijk vlak. Ze gelooft dat het uitzendvak buitengewoon en prachtig is. Vanuit deze overtuiging heeft zij zich kandidaat gesteld om actief bij te dragen aan de toekomst van de uitzendbranche. Haar ervaring en expertise zullen een waardevolle aanvulling vormen op het ABU-bestuur.

Het ABU-bestuur is verheugd over de komst van Suzan Blaakenburg en Margareth Nieling en is ervan overtuigd dat zij een belangrijke rol zullen spelen in het versterken van de positie van ABU en het vertegenwoordigen van de belangen van de uitzendbranche.

Gerelateerde artikelen