ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitwerking adviezen Borstlap en WRR op lange termijn is goede zaak

Vandaag heeft het kabinet via een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de rapporten van de Commissie Regulering van Werk (de zogenaamde commissie-Borstlap) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Beide organisaties hebben vlak voor de coronacrisis adviezen uitgebracht over het functioneren van de arbeidsmarkt en de kwaliteit van werk. Uit de brief blijkt dat het huidige kabinet de uitwerking van die adviezen overlaat aan een volgend kabinet.

Voor de ABU is dit goed nieuws. De ABU heeft steeds gepleit voor een integrale aanpak van de arbeidsmarkt. En dat vraagt tijd. Het creëren van een gelijk speelveld voor verschillende flexibele contractvormen is daarbij cruciaal. Nadeel is wel dat een passende oplossing voor het zzp-vraagstuk ook langer op zich zal laten wachten. En juist bij deze vorm van flexibele arbeid zit het zogenoemde waterbedeffect.

Jurriën Koops, directeur ABU: “Wij zijn blij dat minister Koolmees ons pleidooi voor een integrale aanpak met aandacht voor een gelijk speelveld serieus heeft genomen en geen aparte maatregelen voor uitzenden heeft genomen. Net als de minister vinden wij dat een toekomstbestendige arbeidsmarkt een zaak van de lange adem is, waarin alle aanpassingen met elkaar moeten samenhangen. De komende periode zullen wij onze eigen ideeën over de arbeidsmarkt bij de politiek onder de aandacht blijven brengen en draagvlak daarvoor proberen te creëren.”

De commissie-Borstlap en de WRR constateerden in januari van dit jaar onder andere dat er grote verschillen zijn tussen vast en flexibel werk en dat de arbeidsmarkt toe is aan hervorming.

Gerelateerde artikelen