ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendwerk als oplossing voor tweedeling van de arbeidsmarkt

De commissie-Borstlap onderzoekt op verzoek van het kabinet of de regels rondom het verrichten van werk nog passen bij een goed werkende arbeidsmarkt in de toekomst. Een kernvraag van de commissie is hoe we omgaan met de toegenomen flexibilisering op de arbeidsmarkt, die de samenleving splijt. 

Ook ons werd om input gevraagd op de notitie van 20 juni: in wat voor land willen wij werken? Onlangs hebben wij ons advies ingediend. De rode draad ervan is dat uitzendwerk kan helpen om de tweedeling op de arbeidsmarkt te verkleinen.

Uitzendwerk slaat namelijk een brug tussen meedoen en niet meedoen. Het biedt mensen net dat zetje dat ze nodig hebben om weer aan de slag te gaan.

Dat blijkt uit de cijfers: 

  • 35% van de WW’ers komt weer op de arbeidsmarkt dankzij uitzendwerk.
  • 70% van de WW’ers die via een uitzendbaan aan het werk gingen, heeft drie jaar later nog werk.
  • 25% van de statushouders vindt werk via de uitzendbranche.

Om uitzendwerk deze brugfunctie te kunnen laten vervullen, is een gelijk speelveld nodig. Dat wil zeggen: er mag geen oneigenlijke concurrentie bestaan tussen verschillende soorten flexibele arbeid. Concurrentie op alleen loonkosten moet stoppen. Ook is effectieve handhaving nodig op malafide praktijken in en buiten de branche.

Lees hier ons hele advies aan de commissie-Borstlap:

Gerelateerde artikelen