ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendwerk belangrijke opstapfunctie

De ABU heeft kennisgenomen van het onderzoek van FNV dat vandaag is verschenen. Wij zien net als FNV dat er nog te veel mensen langs de zijlijn blijven staan en onvoldoende toegang hebben tot werk. Dat kan beter en daar zetten uitzenders zich elke dag voor in. Juist de uitzendbranche vervult voor deze groep een belangrijke opstapfunctie. Daartoe werken we o.a. succesvol samen met UWV en gemeentes en leiden we mensen op. Samen met de vakbonden werken we ook aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de werkzekerheid van uitzendkrachten. Het is jammer dat vakbonden de belangrijke opstapfunctie van de uitzendbranche miskennen.

Ondanks de lage werkloosheid in Nederland is er nog steeds een groep mensen voor wie het lastig is om (passend) werk te vinden. Omdat ze bijvoorbeeld extra begeleiding nodig hebben, omdat ze de taal niet spreken of omdat zij een hogere kans op verzuim hebben. Uitzendwerk is voor die groep vaak dé opstap naar werk. Voor andere groepen biedt uitzendwerk kansen om werkervaring op te doen, werk en privé te combineren of is het de start van een carrière. Zo blijkt uit onderzoek onder uitzendkrachten.

Onderzoek op basis van CBS-data laat zien dat van iedere tien uitzendkrachten er na afloop van de uitzendbaan drie in dienst komen bij de opdrachtgever (één vast, twee op tijdelijk contract), drie krijgen een volgende uitzendbaan. De volgende drie gaan op een andere manier aan het werk of stoppen met werk. Eén op de tien uitzendkrachten krijgt na zijn of haar uitzendbaan een WW-uitkering. Het zijn uiteindelijk vooral de inleners die beslissen of uitzendkrachten bij hen een (vast) contract krijgen.

Daarnaast is het een gegeven dat een open economie als Nederland goed gereguleerde flexibiliteit nodig heeft en zal blijven hebben. Zonder uitzendwerk – zo laat onderzoek van SEO uit 2019 zien – zou 75% van de voormalige uitzendkrachten blijven werken in de flexibele schil, met name als zzp’er. 11% zou in plaats van uitzendwerk vast werk hebben en 5% zou informeel werken. De overige uitzendkrachten zouden werkloos zijn.

Om de kans op werk voor zoveel mogelijk mensen te vergroten is het van cruciaal belang dat we de kennis en kracht van UWV, gemeenten en ABU-leden blijven bundelen, verder versterken en samenwerken aan een inclusieve arbeidsmarkt. De praktijk wijst uit dat dit goed werkt in de regionale mobiliteitscentra.

De ABU heeft diverse initiatieven van succesvolle publiek private samenwerking bijeengebracht op deze website. Daar staat o.a. ook het verhaal van Ibrahim Sharqui uit Syrië die de taal leerde en diploma’s haalde zodat hij nu heftruckchauffeur is.

Gerelateerde artikelen