ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Voortgang uitwerking wetsvoorstel verplichte certificering

Vorige maand informeerde wij u dat de Raad van State een kritisch advies uitbracht over het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Het advies is aanleiding geweest voor minister Van Gennip om te overwegen of, en zo ja welke, aanpassingen in het wetsvoorstel nodig zijn. Met name als het gaat om de (publiek-private) inrichting van het stelsel. Op dit moment is het ministerie in kaart aan het brengen welke aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn. Wij zijn uiteraard nauw betrokken bij een eventuele aanpassing van het wetsvoorstel.

Tijdspad wetsvoorstel
Het bovenstaande heeft gevolgen voor het tijdspad van de wetgeving. Het wetsvoorstel wordt mogelijk pas in de zomer ingediend in de Tweede Kamer. Dat betekent dat de invoering van de certificeringsplicht mogelijk later zal plaatsvinden dan 1 januari 2025.  De deadline voor de aanvraag van het certificaat blijft vooralsnog 1 augustus 2024. Bij aanpassing van deze datum zullen wij u uiteraard direct informeren.

Blijf op de hoogte
Wij zullen onze leden via onze nieuwsbrief en ABU Actueel op de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen. Ook zullen wij binnenkort weer voorlichtingsbijeenkomsten organiseren (zodra meer bekend is over de aanpassing van het wetsvoorstel). Houd daarvoor onze nieuwsbrief de komende periode in de gaten.

Gerelateerde artikelen