ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Webinar De Veerkracht van uitzendwerk: vooruitzichten 2021 en verder

Op 29 maart organiseren wij voor ABU-leden een webinar over arbeidsmarktontwikkelingen.

Sprekers zijn Rob Witjes, hoofd Arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV, flexstrateeg Wim Davidse en directeur van de ABU Jurriën Koops. Zij nemen u mee in de laatste onderzoeken, trends en prognoses.

Volgens de arbeidsmarktprognose 2021 van UWV, neemt het aantal banen in Nederland af. Er verdwijnen vooral banen in sectoren die direct worden getroffen door de contactbeperkende maatregelen en in sectoren waar veel met flexibele contracten wordt gewerkt. Aan de andere kant zijn er ook sectoren die groeien. Met name in de zorg & welzijn neemt de werkgelegenheid toe.

Welke beroepen zijn kansrijk voor de toekomst? En wat kunnen we zeggen over arbeidsmarktontwikkelingen in postcorona tijd en specifiek voor de ontwikkelingen in de uitzendbranche? Het aantal uitzendbanen zal groeien, maar wat betekent dit concreet? Welke rol ligt er voor uitzenders in postcorona tijd?

In dit interactieve webinar nemen de experts ABU-leden mee in de laatste arbeidsmarktontwikkelingen, onderzoeken, trends en prognoses.

Aanmelden

Bent u ABU-lid? Dan kunt u op Mijn ABU vinden hoe u zich aanmeldt voor het webinar.

Gerelateerde artikelen