ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

WEC Advocacy Report april 2021

Wat speelt er in Europa en wereldwijd wat betreft uitzendwerk? De World Employment Confederation (WEC) zet zich in om uitzendwerk op de kaart te zetten. Er is een nieuw rapport uit: het Advocacy Report April 2021. We vatten de belangrijkste conclusies samen.

Activiteiten wereldwijd

IOE en WEC presenteren gezamenlijke aanbevelingen

De IOE (International Organisation of Employers) en WEC hebben een webconferentie georganiseerd waarin de gezamenlijke aanbevelingen werden besproken met stakeholders. De aanbevelingen geven de prioriteiten aan voor de weg naar herstel. U kunt deze conferentie terugluisteren via de link in het rapport.

WEC-Rapport samenwerking tussen publieke en private arbeidsbemiddelaars
In het rapport van de WEC staat beschreven hoe publieke en private partijen samenwerken over de hele wereld. Het rapport is gebaseerd op een enquête onder de verschillende federaties.

De belangrijkste conclusies zijn:

 • In de meeste landen bestaat een vorm van formele of informele samenwerking.
 • Samenwerking is vooral gericht op operationele samenwerking, waaronder het uitwisselen van gegevens en het activeren van doelgroepen.
 • In twaalf landen worden de publieke taken geoutsourcet naar private partijen.
 • Slechts elf landen hebben de samenwerking onderdeel gemaakt in de reactie op de coronacrisis.
 • De private partijen zien het beter functioneren van de arbeidsmarkt en toegang tot talent als belangrijkste kansen om samen te werken.
 • De grootste uitdaging om samenwerking te realiseren, zijn de vooroordelen en het imago over de sector.
 • De meeste landen hebben geen specifieke afspraken over het inzetten van private partijen.

Het rapport gaat zowel wereldwijd als in Europa ingezet worden bij de lobby om meer samenwerking te bewerkstelligen.

ILO
In het WEC-activiteitenrapport zijn meerdere activiteiten opgenomen van de ILO (International Labour Organization).

Belangrijkste uitkomsten van de Governing Body hadden betrekking op

 • de aankomende internationale arbeidsmarktconferentie
 • de reactie op COVID-19
 • platformwerk
 • het ILO 2022-2023 programma en budget.

Onderdeel daarvan zijn de agenda-items over sociale bescherming en een leven lang leren. Meer leest u in het rapport.

Er heeft een consultatie plaatsgevonden over een revisie van de ILO-gids voor uitzendondernemingen. Deze gids is een belangrijke informatiebron voor landen die aan het onderzoeken zijn hoe ze de uitzendsector kunnen reguleren.

Fase II van het Fair Recruitment initiatief is gelanceerd. Onderdeel van deze fase is dat er meer focus ligt op de implementatie van de producten die in fase I zijn opgeleverd. De volgende stap gaat over de vier pilaren:

 1. verbeteren, uitwisselen van kennis over het recruitmentproces
 2. verbeteren van wetgeving
 3. beleid en handhaving in de promotie van fair recruitment
 4. promoten van eerlijke praktijken en het versterken en beschermen van werkenden.

Over Responsible Recruitment heeft ook nog een vierdaagse web conferentie plaatsgevonden. Daarin werden de verschillende elementen van cross-border recruitment  bediscussieerd. Denk aan betere regelgeving, het versterken van werkenden, het meten van impact en perspectieven.

OECD
Dit jaar zal in de OECD-outlook een algemeen overzicht van de arbeidsmarkt bevatten. Maar ook informatie over baanbehoud, de reactie van het arbeidsmarktbeleid en publieke instanties op de COVID-crisis, een analyse van de outsourcing van lagelonen-banen en arbeidstijdregels.

In een briefing voor de ambassadeurs van de OECD kwamen drie arbeidsmarktprioriteiten aan de orde. Het betreft het ondersteunen van een dynamische arbeidsmarkt, vaardigheden en employabiliteit en inclusiviteit en diversiteit.

Activiteiten Europa

De Europese Commissie heeft een discussie georganiseerd over het recht om collectief te onderhandelen door zelfstandigen en het mededingingsrecht. Op grond van het mededingingsrecht is dit nu niet toegestaan. Tijdens de sessie bespraken de partijen de voor- en nadelen.

Er was een conferentie over de waarde van publiek-private samenwerking. Het bleek een belangrijk en handig forum om de aandachtspunten aan de orde te stellen, mede vanuit de WEC.

De Europese Commissie heeft een voorstel tot regulering van high-risk AI-applicaties gepubliceerd. In het rapport vindt u een overzicht van de belangrijkste elementen uit het voorstel. De WEC gaat een antwoord ontwikkelen op het voorstel. Ook wordt de impact op de arbeidsmarkt van het onderwerp besproken bij een event met parlementsleden van de Europese Commissie.

Gerelateerde artikelen