ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

WEC Advocacy Report juli

Het nieuwe advocacy report van de WEC is verschenen. Hieronder staat een korte samenvatting van een aantal van de onderwerpen die worden weergegeven in het rapport. Het volledige rapport vindt u hier.

Covid-19

In deze uitgave is er veel aandacht voor de Covid-19-crisis. WEC heeft een nieuwe editie van het Social Impact Report uitgegeven. Het social impact report is een belangrijk instrument voor internationale, Europese en nationale public affairs. Dit rapport zal worden overhandigd aan beleidsmakers internationaal.

Net als de ABU neemt de WEC een belangrijke rol in de alliantie ‘Safely back to work in a new normal’. Ook de ABU is hier actief bij betrokken.

Internationale werkgeversorganisaties, waaronder de WEC, hebben een gezamenlijk statement uitgebracht voor de Europese beleidsmakers over het economische herstel na de Covid-19-crisis.

De Europese commissie heeft richtlijnen gepubliceerd voor de bescherming van seizoensarbeiders in Europa in de context van Covid-19.

In de richtlijnen wordt ingegaan op waar een EU-onderdaan kan werken, goede huisvesting met gepaste hygiënemaatregelen, heldere communicatie en sociale zekerheid.

Global public affairs update

De OECD heeft de 2020 Employment Outlook gepubliceerd. De outlook laat de negatieve impact op de arbeidsmarkt zien van de Covid-19-crisis. De rol van uitzendarbeid wordt erkend. Tevens geeft de outlook inzage in de verschillende juridische regels in de landen inzake aanname van nieuwe medewerkers en ontslagen en de verschillen in sociale zekerheid.

European public affairs update

De Europese Commissie heeft nieuwe initiatieven genomen op het gebied van werk en sociale zekerheid met betrekking tot vaardigheden en training, werkgelegenheid voor jongeren en het Europese Netwerk voor publieke arbeidsbemiddeling.

In september wordt er via een webconferentie een workshop gehouden inzake het gezamenlijke project van sociale innovatie in de uitzendbranche.

Gerelateerde artikelen