ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

WEC advocacy report juni

We vatten het WEC advocacy report van juni weer samen. Daarin zijn de activiteiten van de World Employment Confederation (WEC) global opgenomen. Een paar kernpunten:

  • De participatie van de WEC aan het ILO webinar t.b.v. de ratificatie-campagne van de conventie C181;
  • De deelname van WEC aan de International Labour Conference 2022
  • De bijdrage aan de international Migration Review Forum

En de ontwikkelingen op Europees gebied:

  • Het Europees parlement stelt een significante wijziging voor in de richtlijn voor digitale arbeidsplatforms.
  • WEC geeft en presentatie aan Europese werkgevers over de rol van uitzendondernemingen bij tekorten van mensen met bepaalde vaardigheden.
  • WEC draagt bij aan de EU Expert meeting van de European Labour Authority over de integratie van ontheemde werkenden en vluchtelingen.
  • WEC werkt samen met UNI-Europe om in het kader van de sociale dialoog een voorstel te doen voor een gezamenlijk nieuw voorstel.

Laura Spangenberg (spangenberg@abu.nl)

Gerelateerde artikelen