ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Werktijdverkorting (WTV) ook voor uitzend- en payrollondernemingen

Inmiddels heeft de ABU vanuit het Ministerie SZW bevestigd gekregen dat de WTV ook gewoon openstaat voor uitzend- en payrollondernemingen. Bij de aanvraag moeten alle werknemers worden meegenomen voor wie een loonbetalingsplicht geldt. Dat zijn dus alle ‘eigen’ medewerkers en uitzend- en payrollwerknemers met vaste uren.

Vervolgens wordt bij die groep getoetst of “gedurende ten minste 2 kalenderweken, maar gedurende maximaal 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut”.

Uitzendkrachten met uitzendbeding blijven buiten de aanvraag, net als oproepkrachten (werknemers/uitzendkrachten zonder vaste uren en/of met uitsluiting loondoorbetalingsplicht). Voor deze werknemers kan dus ook geen WTV worden verkregen.

Het is belangrijk om nog te melden dat de WTV-aanvraag moet worden ingediend per werkgever, dus per rechtspersoon. Vaak is een afzonderlijke vestiging geen rechtspersoon.

Uitzendkrachten en payrollwerknemers mogen overigens (vooralsnog) niet worden meegenomen in de WTV-aanvraag van de inlener.

De ABU heeft de Minister opgeroepen de WTV ruimhartig toe te kennen en de regels soepel te hanteren voor uitzenders en payrollers. Zodra hierover meer duidelijk is, laten we het weten.

Gerelateerde artikelen