ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wetsvoorstel verplichte certificering voor advies naar de Raad van State

Op 1 januari 2025 moeten alle uitzend- en payrollondernemingen over een wettelijk verplicht certificaat beschikken. Het certificaat moet vóór 1 augustus 2024 worden aangevraagd.

Nadat de Ministerraad met het wetsvoorstel heeft ingestemd is het deze week naar de Raad van State gestuurd voor advisering. Dat is de laatste stap in het wetgevingstraject voordat het wetsvoorstel in het voorjaar bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

De komende periode zal het Ministerie van SZW in overleg met de sociale partners het normenkader en de lagere regelgeving uitwerken. De ABU blijft hier nauw bij betrokken.

In januari organiseert de ABU een online voorlichtingsbijeenkomst voor leden. De uitnodiging met meer informatie volgt volgende week.

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen