ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

19 april vragenuur nieuwe RI&E-tool

De ABU heeft per 2024 een nieuwe RI&E-tool voor de leden. Op 19 april is online een uitlegsessie en vragenuur over de tool – exclusief voor ABU-leden. De leverancier van de tool gaat uitleg geven en u kunt vragen stellen.

In de Arbowet staat dat iedere werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen doen. De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarvoor een van de belangrijkste instrumenten: de basis van het preventiebeleid.

Wat is RI&E?

Met de RI&E inventariseer je de arbeidsrisico’s, stel je een Plan van Aanpak (PvA) op en stimuleer je een veiligere en gezondere werkomgeving. Dit draagt bij aan een goed werkklimaat, lager verzuim, kostenbesparingen, kwaliteit en de goede naam van de onderneming. Ieder bedrijf met personeel is op basis van de Arbowet verplicht om een RI&E en PvA te maken en uit te voeren.

De ABU heeft, om u te ontzorgen, een RI&E-tool ontwikkeld en laten goedkeuren door het Steunpunt RI&E. Als u minder dan 25 vaste (interne) medewerkers heeft, kunt u gebruik maken van de RI&E tool van de ABU en hoeft dit niet getoetst te worden door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

De inhoud van de RI&E is in 2023 vernieuwd en per 2024 zijn we overgegaan naar een nieuwe tool. De nieuwe tool is gebruiksvriendelijker en heeft meer opties.

Waar en wanneer

  • 19 april 2024, 10 uur
  • Online

Wilt u als ABU-lid deelnemen aan het vragenuur of een login voor de nieuwe tool? Mail Kirsten Vermaazen (vermaazen@abu.nl).

Gerelateerde artikelen