ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Over de verplichte RI&E

Op 8 maart heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan alle ondernemers in de zakelijke en financiële dienstverlening met minder dan 25 medewerkers in dienst een brief verzonden over de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

De ABU heeft een erkende RI&E tool waarmee werkgevers met minder dan 25 (vaste) werknemers kunnen voldoen aan deze verplichting. Meer informatie hierover is te vinden op onze website.

Yoka Eeltink, eeltink@abu.nl

Gerelateerde artikelen