ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vernieuwde RI&E-tool erkend

De erkenning van de ABU/NBBU-RI&E-tool loopt per drie jaar en is per 2 juli 2022 verlopen. De tool is onlangs vernieuwd en opnieuw erkend door het Steunpunt RI&E voor een periode van drie jaar.

Achtergrond
In de Arbowet staat dat iedere werkgever ervoor moet zorgen dat zijn werknemers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen doen. De risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daarvoor een van de belangrijkste instrumenten en vormt de basis van het preventiebeleid. Ieder bedrijf met personeel is verplicht om een RI&E en een PvA te maken en uit te voeren. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

  • Voor leden met minder dan 25 personen in dienst heeft de ABU een goedgekeurde RI&E tool. Deze kan worden gebruikt om te voldoen aan de RI&E verplichting.
  • De RI&E tool is bereikbaar via rie.abu.nl. Een inlog kunt u krijgen via een mail naar info@abu.nl.
  • Bestaande gebruikers raden wij aan in te loggen. Het kan zijn dat door de vernieuwing enkele nieuwe vragen moeten worden ingevuld.

Gerelateerde artikelen