ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU roept op tot samenhangende aanpak uitzenden en zzp bij hervorming arbeidsmarkt

Gisteren heeft minister Van Gennip (SZW) de hoofdlijnenbrief over de hervorming van de arbeidsmarkt uitgebracht. Daarin wordt geschetst hoe het kabinet flexibele arbeid, waaronder uitzendwerk, wil reguleren en een gelijker speelveld tussen werknemers en zzp’ers wil organiseren.

In de brief is relatief veel aandacht voor een samenhangende aanpak bij de hervorming van de arbeidsmarkt. De ABU ziet dit echter onvoldoende terug bij uitwerking van de nieuwe regels voor uitzenden én zzp. Daarom roepen we het kabinet op om de SER-aanbevelingen over uitzenden en zzp gelijktijdig en in samenhang om te zetten in wetgeving. Daarnaast waarschuwen we voor politieke cherry picking die het draagvlak onder de sociale partners kan ondermijnen.

De uitwerking van de plannen zal na de zomer door het Ministerie van SZW en de Stichting van de Arbeid worden voortgezet. De ABU blijft hierbij nauw betrokken.

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen