ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Besluit Wfsv: hoge ww-premie voor contracten onbepaalde tijd met uitzendbeding

Het besluit Wfsv is volgens verwachting. Het vermelden waard is één onderdeel van dit besluit waarin zaken geregeld worden rond de Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab). Er is namelijk expliciet opgenomen dat de hoge ww-premie van toepassing is voor een contract onbepaalde tijd waarin het uitzendbeding zou worden toegepast.

Overigens wordt er in de toelichting bij het besluit aangegeven dat het discutabel is of het opnemen van een uitzendbeding in een contract voor onbepaalde tijd überhaupt logisch of mogelijk is. Deze discussie is echter minder relevant, omdat met deze expliciete vermelding de hoge premie sowieso van toepassing zou zijn.

Letterlijk staat er:

“Tevens wordt opgenomen dat de lage premie nooit van toepassing kan zijn op arbeidsovereenkomsten met een uitzendbeding. Bij een dergelijk contract heeft de werknemer namelijk niet de zekerheid van een reguliere arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Uit de strekking van artikel 7:691, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek kan reeds worden opgemaakt dat een uitzendbeding zich niet verhoudt tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Desondanks is, om onduidelijkheid te voorkomen, expliciet als vereiste voor de toepassing van de lage premie opgenomen dat er geen uitzendbeding kan zijn overeengekomen”.

 

Gerelateerde artikelen