ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ook in 2021 geen herziening Awf-premie bij overwerk

ov_uitzendkrachten

De minister heeft aangekondigd dat de herzieningsregel Awf-premie bij overwerk ook in 2021 zal worden opgeschort. Eerder was vanwege corona al besloten dat de herzieningsregel voor de Awf-premie in 2020 is opgeschort.

De regeling houdt het volgende in. Heeft iemand in een kalenderjaar meer dan 30% extra gewerkt? Dan is in het contract overeengekomen, dat alsnog de hoge Awf-premie van toepassing is.

Overigens blijft de volgende regel wel gelden. Als een werknemer met een contract voor onbepaalde tijd binnen twee maanden weer uit dienst gaat, moet de Awf premie worden aangepast naar de hoge variant. Aan deze regel wordt niets veranderd.

Gerelateerde artikelen