ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Premiepercentages sociale verzekeringen 2020

De premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2020 zijn bekend. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2020 zijn vastgesteld.

Vanwege de definitieve vaststelling van de AWf premies zijn ook onze factsheets weer bijgewerkt. Hierin worden de kostimplicaties van de Wet arbeidsmarkt in balans geduid.

Het maximumpremieloon voor 2020 is € 57.232 per kalenderjaar.

De premiepercentages 2020

  • Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90%
  • Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10%
  • lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 2,94%
  • hoge premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 7,94 %
  • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68%
  • basispremie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,77%
  • Opslag kinderopvangtoeslag 0,50%

De premiepercentages in de Staatscourant

Bekijk onze factsheets  (ledennet)

Gerelateerde artikelen