ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Reminder: keuze voor eigenrisicodragerschap

Werkgevers kunnen er twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA of Ziektewet (ZW). Hetzelfde geldt als uw organisatie eigenrisicodrager is en wil terugkeren naar de publieke verzekering van UWV.

De aanvraag moet zoals gebruikelijk in beide gevallen 13 weken voor de ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. De deadline voor eigenrisicodragerschap vanaf 1 januari 2021  is dus 1 oktober 2020.

De consequenties van een dergelijke keuze kunnen groot zijn. Het is dan ook zaak dat u zich op tijd en goed informeert voordat u gebruikmaakt van het eigenrisicodragerschap.

Gerelateerde artikelen