ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU-bijdrage geleverd aan de zzp-wet

 De ABU heeft een bijdrage geleverd aan het conceptwetsvoorstel ‘Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’. Het conceptwetsvoorstel beoogt duidelijk onderscheid te maken tussen schijnzelfstandigheid en ‘echte’ zzp’ers. De ABU onderschrijft dat belang en acht de regulering hiervan noodzakelijk, maar ziet nog niet hoe dit wetsvoorstel tot het gewenste doel leidt. De ABU vraagt om verduidelijking en herziening van het toetsingskader.

Dank aan alle I-ZO leden die input geleverd hebben bij de totstandkoming van deze bijdrage. We zijn benieuwd wat de reactie van het kabinet is op de zeer grote hoeveelheid reacties op het wetsvoorstel. Lees onze volledige inbreng hier.

Gerelateerde artikelen