ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU geeft input voor verkiezingsprogramma’s

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Een nieuw kabinet staat voor grote maatschappelijke opgaven rondom klimaat, energietransitie en digitalisering. Ook de hervorming van de arbeidsmarkt wordt een belangrijke opdracht. De ABU ziet op dit gebied twee grote uitdagingen.

Ten eerste heeft ons land te maken met structurele krapte op de arbeidsmarkt. Aanhoudende krapte heeft een negatief effect op economische groei en schaadt onze brede welvaart. De krapte heeft ook invloed op de ambitie om Nederland duurzamer te maken, meer woningen te bouwen en voldoende kwalitatieve zorg te kunnen bieden. Zonder voldoende (vak)mensen kunnen we geen succesvolle transities maken.

Ten tweede is er een disbalans in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Bestaanszekerheid en kansen zijn in toenemende mate ongelijk verdeeld. Te veel mensen kunnen niet (volwaardig) meedoen op de arbeidsmarkt. Aan de basis van de arbeidsmarkt zijn mensen de grip op werk vaak kwijt en is er groeiende onzekerheid. Er zijn grote verschillen in de mate waarin mensen meedelen in de economische groei.

Zes concrete aanbevelingen

Beide uitdagingen vragen om hervormingen en tegelijk ook forse investeringen in de arbeidsmarkt. Die kunnen alleen in samenhang én gezamenlijk worden gerealiseerd. Politieke partijen hebben de kans mede richting te geven aan de toekomst van de arbeidsmarkt. Uitzend- en payrollondernemers spelen een belangrijke rol op de arbeidsmarkt. Zij zijn een deel van de oplossing en leveren ook graag een bijdrage om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Wat daarvoor nodig is, heeft de ABU samengevat in zes concrete aanbevelingen:

  1. Zorg voor voldoende ruimte voor goed geregeld uitzendwerk en payrolling
  2. Zorg voor een gelijk speelveld en goed geregeld zzp-werk
  3. Zet stappen in de richting van een contractneutraal sociaal stelsel
  4. Zorg voor robuuste, uitvoerbare regels en investeer in handhaving
  5. Investeer in de arbeidsmarkt en kom met een deltaplan voor de aanpak van de krapte
  6. Zorg voor regie op arbeidsmigratie en kom met een richtinggevende visie

De volledige inbreng van de ABU aan de verkiezingsprogrammacommissie vindt u hier.

Gerelateerde artikelen