ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU vraagt om meer samenhang en duidelijkheid in wetsvoorstel Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten

De ABU steunt het conceptwetsvoorstel Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten, maar vraagt aandacht voor specifieke onduidelijkheden, onjuistheden en strijdigheden met het SER-advies ‘Zekerheid voor mensen.’ De ABU pleit nogmaals voor het gelijktijdig en in samenhang invoeren van andere wetgeving, zoals voor zzp. De keuze om zzp-wetgeving op een later moment in te voeren, zal zonder meer leiden tot meer (schijn)-zzp. De ABU vindt dat ongewenst.

Het voorstel om de administratieve vervaltermijn van vijf jaar mee te tellen in de keten (van drie jaar) is strijdig met het SER-advies en disproportioneel. Het beperkt daarnaast de arbeidsmarktkansen voor werknemers. Het wetsvoorstel rept ook over het opnemen van een arbeidsgrens van gemiddeld maximaal 16 uur per week op jaarbasis voor studenten en scholieren. De ABU vraagt zich af of dat aan de behoefte van deze groep voldoet. Voorts pleit de ABU voor meer duidelijkheid over het verplichte aanbod voor een aangepaste arbeidsomvang en het begrip “kwartaal”.

Het wetsvoorstel bevat diverse onjuistheden, bijvoorbeeld als het gaat om de omvang van de uitzendbranche en het fasesysteem. De ABU roept de wetgever op dit aan te passen. Lees hier onze volledige inbreng.

Gerelateerde artikelen