ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU: Wetsvoorstel Wiersma lost lerarentekort niet op

Lijnden, 12 mei 2023 – Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. Het is daarom goed dat minister Wiersma op zoek is naar oplossingen. Met het wetsvoorstel ‘strategisch personeelsbeleid’ draagt hij daar niet aan bij. Hij verplicht scholen tot een bovengrens van 5% externe inhuur en zet uitzenders negatief weg. De ABU roept Wiersma op om in gesprek te gaan.

De ABU is zeer kritisch over dit wetsvoorstel en dan met name op de bovengrens van 5 procent externe inhuur. Jurrien Koops, directeur: “Betekent deze norm in de praktijk dat als er meer dan 5 procent externe inhuur is, leerlingen naar huis worden gestuurd?” Het is vooral symboolpolitiek. Koops ergert zich er bovendien aan dat uitzenders negatief worden weggezet. Koops: “Er zijn inderdaad partijen die docenten benaderen om via tijdelijke constructies aan het werk te gaan bij scholen waar ze eerst in vaste dienst waren. Dit vind ik  verwerpelijk.”

De ABU maakt zich al lange tijd hard voor het tegengaan van dit soort praktijken. Onder andere via de gedragscode onderwijs. Deze code zorgt voor transparantie tussen scholen en uitzenders en voorziet in een behoefte, zo blijkt. Koops: “Met hun specifieke kennis en expertise van de arbeidsmarkt zorgen onze leden ervoor dat scholen goede docenten vinden en behouden. Het gaat bijvoorbeeld om het opleiden van mensen via zij-instroomtrajecten, loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling en mobiliteitstrajecten. Onze leden verdienen daar hun geld mee. Politici die hier kritisch op zijn lijken te vergeten dat publieke initiatieven ook geld kosten en rechtstreeks uit de schatkist worden gefinancierd.”

De ABU nodigt Wiersma uit om in gesprek te gaan over oplossingen die werken. De ABU en zijn leden kunnen en willen scholen helpen aan goede docenten zodat elk kind in Nederland goed onderwijs krijgt.

Gerelateerde artikelen