ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Belangrijke nieuwe wetgeving per 1 augustus aanstaande

Bent u al op de hoogte van alle wetswijzigingen die onderdeel zijn van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die op 1 augustus aanstaande in werking zal treden? Als u deze wet nog niet kent, adviseren wij u dringend om hier zo snel mogelijk kennis van te nemen. U kunt hiervoor twee artikelen vinden op de ABU-website en de FAQ op Mijn ABU. Ook hebben directeuren een uitgebreide directiepost van ons ontvangen op 27 juni jl.

 Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen