ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Betaald ouderschapsverlof per 2 augustus aanstaande

Wij hebben het al eerder onder uw aandacht gebracht maar binnenkort is het zover: vanaf 2 augustus krijgen werknemers recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Het gaat om een uitkering ter hoogte van 70 procent van het dagloon die de werkgever kan aanvragen bij UWV. Het betaalde ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Hiernaast blijven werknemers recht houden op zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof.

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen