ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Cao-afspraak PAWW

Zoals u misschien wel weet hebben ABU en NBBU in het kader van het cao-akkoord met vakbonden afgesproken dat we voor uitzendkrachten een aanvullende WW- en WGA-verzekering gaan afsluiten. Dit doen we door ons als sector aan te sluiten bij de Stichting PAWW. De premie van 0,2% komt voor de rekening van de uitzendwerkgever.

Het streven was om de aansluiting bij SPAWW op 1 april 2022 te hebben afgerond, maar dit blijkt meer tijd in beslag te nemen. De ingangsdatum van deze cao-afspraak verschuift naar 1 juni of 1 juli 2022. Zodra we meer weten, zullen we dat uiteraard melden.

Laura Spangenberg, spangenberg@abu.nl

Gerelateerde artikelen