ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

FNV-onderzoek geeft onjuist en ongenuanceerd beeld

Het FNV-rapport over de WIA en flexwerkers doet geen enkel recht aan de realiteit en negeert de substantiële inspanningen die uitzendwerkgevers leveren om verzuim aan te pakken. FNV kiest daarmee wederom voor een ongenuanceerde aanval op flexwerk.

In de CAO voor Uitzendkrachten zijn duidelijke afspraken gemaakt over o.a. doorbetaling bij ziekte en re-integratie, waarbij werkgevers significant meer verantwoordelijkheden op zich nemen dan het rapport suggereert.

Door de WIA-instroom uitsluitend te koppelen aan de contractvorm miskent FNV de complexiteit van het vraagstuk. Immers, ook UWV en de problematiek van keuringsartsen spelen een rol bij de WIA-instroom. Het rapport van Octas, dat morgen uitkomt, zal dat ongetwijfeld ook uitwijzen.

Dit onderzoek geeft dan ook geen juiste weergave van de realiteit. Het negeert de inspanningen die werkgevers samen met vakbonden hebben gedaan. Kennelijk is FNV dat laatste vergeten.

Gerelateerde artikelen